X. Örgüt Kuramı Sempozyumuna 16 bildiri önerilmiştir. Bildiri gönderen tüm yazarlara çok teşekkür ederiz. Yazar gizliliğinin temel alındığı hakem değerlendirmesi sonucunda aşağıdaki bildiriler Sempozyumda sunulmak üzere kabul edilmiştir.

Yazarlar Bildiri Başlığı
Berker Köktener; Deniz Tunçalp (İstanbul Teknik Üniversitesi) Variety or Redundancy: Adhesion between different professional groups in Professional Services Firms
Salih Arslan (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi) Örgütsel Meşruiyet Kurumsalcı Bakış Açısıyla Dil Temelinde Açıklanabilir mi? Türkiye’de Beş Büyük Holding Üzerinden Nitel Bir Araştırma
Handan Deniz Böyükaslan; Belkıs Özkara (Afyon Kocatepe Üniversitesi) Yenilikçi Örgüt Formlarının Ortaya Çıkışı: Teknoparkların Çevresiyle Birlikte Evrimi Üzerine Bir Araştırma
Ezgi Çak; Serkan Dirlik (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi) Kurumsal Baskılar ve Benzeştirici Yayılım: Türkiye’de Mavi Bayrak Çevre Ödülünün Yayılımı Örneği
Fatih Demir (Artvin Çoruh Üniversitesi); Fevziye Gurlaş (Gümüşhane Üniversitesi) Permakültür Örgütsel Ekoloji Bağlamında Değerlendirilebilir Mi?  Türkiye Sermaye Piyasasındaki Aracı Kurumlar Üzerine Bir Araştırma!
Alperen Öztürk; A. Selami Sargut (Başkent Üniversitesi) Geleneksel Mantıklar ve Profesyonelleşme Düzeyi İlişkisinde Sosyal yapının Belirleyici Rolü
Mürsel Güler (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi); Erkan Erdemir (İstanbul Şehir Üniversitesi) Kurumsal İtibarı Firmanın Yapısı mı Davranışları mı Daha İyi Açıklar? BİST Türkiye Kurumsal Yönetim Endeksinde İşlem Gören Firmalar Üzerinde Bir Araştırma
Mehmet Gençer (İzmir Ekonomi Üniversitesi), Özgür Akarsu; Savaş Yıldırım Measuring Organizational Homophily and Heterophily with Discourse Analytics: A method and Business Case Application
Tülay ilhan Nas (Karadeniz Teknik Üniversitesi); Tarhan Okan (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi); Emrah Koparan (Amasya Üniversitesi) Türk Aile İşletme Gruplarının Uluslararası Ortak Girişim Faaliyetlerinde Sosyal Ağ Yapılarının Rolü: Örgütsel Öğrenmenin ve Sahiplik Yoğunlaşmasının Düzenleyici Etkisi
Kutay Güneştepe; Deniz Tunçalp (İstanbul Teknik Üniversitesi) Sociomateriality, Organizational Practices, and Institutional Change: Material Ramifications of Healthcare Reform in the Turkish Healthcare Field
Duygu Acar Erdur (Beykent Üniversitesi); Yücel Sayılar (Uludağ Üniversitesi) Meşruiyet Tartışması Olan Bir Pratiği Anlamlandırmak: Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Üzerine Bir Anlama Çabası
Çetin Önder (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi);Şükrü Özen (İzmir Ekonomi Üniversitesi ) Türkiye’de Sanayi Kuruluşlarının Siyasi Bağlantılarının İkitidar Değişikliklerine Uyumlanması ve Performansa Etkisi: Bir Görgül Araştırmanın Bulguları