Prof. Dr. Behlül Üsdiken’in Meslekte 40. Yılı Özel Etkinliği

Etkinlik 1 Şubat Cumartesi günü Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Amfisinde saat 14:00-16:00 arası yapılacaktır. Etkinliğin ardından aynı yerde kokteyl ve kutlama ile devam edilecektir.

Behlül Üsdiken 1973 yılında Boğaziçi Üniversitesi İş İdaresi Bölümünden mezun olmuş, yüksek lisans derecesini 1974’de The City University’den, doktorasını da 1979’da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden almıştır. 1976-1998 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesinde, sonrasında da 2020 Ocak ayında emekliye ayrılacağı Sabancı Üniversitesinde çalışmıştır. Bu arada, Koç Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesinde birer dönem yarı-zamanlı olarak ders vermiştir.

Üsdiken’in makaleri Journal of Management Studies, Academy of Management Annals, Management and Organizational History, Organization Studies, British Journal of Management, Management Learning, Business History, Journal of Management Inquiry, Operations Research, International Studies of Management and Organization, Scandinavian Journal of Management ve Strategic Management Journal adlı dergilerde yayımlanmıştır. Yazıları Türkiye’de de Yönetim Araştırmaları Dergisi, ODTÜ Gelişme Dergisi, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Amme İdaresi Dergisi, New Perspectives on Turkey ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi’nde yer almıştır.

Bunların yanında yurtdışında ve Türkiye’de yayımlanmış derleme kitaplara bölüm yazarı olarak katkıda bulunmuştur. Ayşe Buğra ile birlikte derlediği State, Market and Organizational Form (Walter de Gruyter, 1997) ve Lars Engwall ve Matthias Kipping ile birlikte yazdığı Defining Management: Business Schools, Consultants, Media (Routledge, 2016) başlıklı kitapları vardır.

Behlül Üsdiken, ayrıca 2007-2012 yılları arasında Journal of Management Inquiry dergisinin Avrupa Bölümü eş-editörlüğünü, 1996-2001 yılları arasında da Organization Studies dergisinin yardımcı editörlüğünü üstlenmiştir. Business History, Management and Organizational History ve International Studies of Management and Organization dergileri için özel sayı konuk eş-editörlükleri yapmıştır. Organization Studies, Journal of Management Inquiry, Management and Organizational History ve Scandinavian Journal of Management dergilerinde editörler kurulu üyesi olarak bulunmuştur.

Eşi, biri kız, diğeri erkek iki evladı ve iki kız torunu vardır.