12. Örgüt Kuramı Sempozyumu Programı

12. ÖRGÜT KURAMI SEMPOZYUMU PROGRAMI

Daha sonra ilan edilecektir

22 – 23 OCAK 2021, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ