10. Örgüt Kuramı Sempozyumu Çağrısı ve Başvurusu

10. Örgüt Kuramı Sempozyumu

 

Sempozyum Tarihi ve Düzenleyen

8-9 Şubat 2019

İzmir Ekonomi Üniversitesi

İşletme Fakültesi/İşletme Bölümü

 

Sempozyumun Amacı

Sempozyumun amacı, örgüt kuramı alanında kavramsal, yöntemsel ve görgül sorunlar hakkında bilgi paylaşımını artırmak ve Türkiye’deki yönetimsel ve örgütsel sorunları, farklı kuramsal ve yöntemsel bakış açıları ile inceleyen araştırmaların geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Sempozyuma, sürmekte olan çalışmalarını geliştirmeyi düşünen tüm genç ya da kıdemli akademisyenlerin katılması beklenmektedir.

Sempozyumun İşleyişi

Sempozyumu Sabancı Üniversitesinden Prof. Dr. Behlül Üsdiken konuk konuşmacı olarak onurlandıracaktır. İki gün boyunca dört veya altı oturum şeklinde yürütülecek sempozyumda, her oturumda iki bildiri sunulacak ve tartışılacaktır. Sekiz-oniki bildirinin sunulacağı sempozyumda her bildiriye sunuş ve tartışma için 45 dakika süre tanınacaktır. Her bildiri, önceden tayin edilmiş alanında yetkin bir tartışmacı tarafından değerlendirilecek ve bildirinin geliştirilmesi için öneriler sunulacaktır. Ayrıca, katılımcıların da bildiriler üzerine görüşlerini belirtmeleri istenecektir.

Bildiri Özetleri

En geç 15 Ekim 2018 tarihine kadar e-posta eki olarak ozen.sukru@ieu.edu.tre-posta adresine gönderilecek bildiri özetlerinin, araştırma sorusu, araştırmanın amacı, temel tezi, örgüt kuramına katkısı, görgül inceleme içeriyorsa veri kaynakları, veri toplama ve analiz yöntemi ve araştırma tamamlandıysa temel bulguları ile ilgili bilgiler içermesi gerekmektedir. Gönderilecek dosya, bildiri başlığı, yazarın adı-soyadı, çalıştığı kurumu, adresi, telefonu, e-posta adresini içeren kapak sayfasıyla birlikte bildiri özeti ve kaynakça olmak üzere üç bölümden oluşmalıdır. Bu üç bölümün toplam uzunluğunun 800-1000 sözcük arasında olması beklenmektedir. Bildiri metinleri Türkçe veya İngilizce hazırlanabilir, ancak sunum ve tartışmalar Türkçe yapılacaktır. Önerilen bildiriler, hakemler tarafından karşılıklı gizlilik esasına uygun olarak değerlendirilecektir. Değerlendirme sonuçları, 29 Ekim 2018 tarihinde Sempozyum web sitesinde (orgutkurami.com) duyurulacaktır.

Katılım İçin Başvuru

Katılımcılardan katılım ücreti talep edilmeyecektir. Katılımcıların yol ve konaklama masraflarını kendilerinin karşılaması beklenmektedir.

Dinleyici katılımcıların, bu linki ya da orgutkurami.com adresindeki linki tıklayarak dolduracakları formu 20 Kasım 2018 tarihine kadar göndermesi gerekmektedir.

 

Önemli Tarihler

Tarih                           Etkinlik

15 Ekim 2018             Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih

29 Ekim 2018             Özet değerlendirme sonuçlarının açıklanması

20 Kasım 2018           Dinleyici katılımcıların katılım formlarını göndermesi için son tarih

30 Aralık 2018            Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih

8-9 Şubat 2019          Örgüt Kuramı Sempozyumu

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Burcu Güneri Çangarlı, İzmir Ekonomi Üniversitesi (Sempozyum Dönem Başkanı)

Şükrü Özen, İzmir Ekonomi Üniversitesi (Sempozyum Yürütücüsü)

Ali Danışman, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Mehmet Gençer, İzmir Ekonomi Üniversitesi

Nisan Selekler Gökşen, Boğaziçi Üniversitesi

Çetin Önder, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

A. Selami Sargut, Başkent Üniversitesi

Nazlı Wasti, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Sempozyumun Düzenleneceği Yer

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yerleşkesi (Sakarya Caddesi No: 156 Teleferik Mah., Balçova/İzmir).