12. Örgüt Kuramı Sempozyumunda Sunulması Kabul Edilen Bildiriler

Erol Keskin, İlke Oruç, ve Erkan Erdemir “Sahaflık Alanında Kurumsal Mantıkların Dönüşümü ve Sahaflık Kimliğine Yansımaları”

Fatih Mehmet Bulut ve Yücel Sayılar “Siyasa Farklılığının Devletin Kurumsal Girişimci Rolüne ve Kurumsal Alanlardaki Davranışlarına Etkisi”

Pınar Memiş Sağır ve Adsem Sağır “Avangard Bir Mabed Olarak Çamlıca Camisi’nin Aktör Ağ Teorisi Bağlamında Çerçevelemesi”

Nazlı Berberoğlu Yılmaz ve Şükrü Özen “The Contingent Value of Corporate Political Ties from a Macro Institutional Perspective: When the Change Occurs Incrementally in a State Dependent Business Context”

Ebru Caymaz, Erkan Erdemir ve Binali Doğan “Kurumların Sürdürülmesinde Dini Söylemin Meşrulaştırıcı Rolü: Osmanlı İlmiye Teşkilatı Mülazemet (Atama-Yükseltme) Sistemi Bağlamında Tarihsel Bir Örnek Olay Çalışması”

Fevziye Gürlaş ve Ayşegül Düzgün “Asil – Vekil İlişkisi Bağlamında Para Sevgisinin Rolünün İncelenmesi”