13. Örgüt Kuramı Sempozyumu Programı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ

BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

XIII. ÖRGÜT KURAMI SEMPOZYUMU PROGRAMI 

(4 – 5 Şubat 2022)

4 Şubat 2022, Cuma
09:00 – 9:30Açılış Konuşmaları
9:30 – 10:30Davetli Konuşmacı: İlhan Tekeli – Karar Verenler/Planlayanlar Demokrasiyi Daha Çok Konuşmalıdırlar!
10:30 – 11:00Kahve Arası
I. Oturum 11:00 -12:30Tülay İlhan Nas, Fatih Şahin, Tarhan Okan: Türkiye Otomotiv Sanayinde Bilgi ve Teknoloji Yayılımlarının Kurumsal Bağlamı: Çoklu Örnek Olay Çalışması
Tartışmacı: Tuğba Yenidoğan
Onur Çapkulaç: Sosyal Ağ Düzeneği Bağlamında Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Seçimi ve Firma Değerine Etkisi
Tartışmacı: Ela Özkan Canbolat
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30Davetli Konuşmacı: Ali A. Gümüşay – Researching Grand Challenges with Organizaton Theory
14:30-15:00Kahve Arası
II. Oturum 15:00-16:30Umut Çil, Kerim Özcan: Naturalization of Work Accidents in Turkey
Tartışmacı: Cihat Erbil
Engin Hengirmen, Gonca Günay, Mehmet Gençer: Content Analysis of Mission Statements Across Social Enterprises in the Context of Resource Acquisition
Tartışmacı: Özge Can
16:30 – 17: 00Kahve Arası
 Seminer I 17:00-18:00Mehmet Erçek – Türkiye’de İşletme Tarihi Çalışmak
5 Şubat 2022, Cumartesi
III. Oturum 9:00 -10:30Uğur Yetkin, Deniz Tunçalp: Multi-contextual and Non-binary Embeddedness in Entrepreneurship: A Study of Syrian Refugee Entrepreneurs in Turkey
Tartışmacı: Görkem Aksaray
Miraç Savaş Turhan: Sosyologlar ve Örgütler: Türkiye’de Yazılan Doktora Tezlerindeki Eğilimlerin Değerlendirilmesi
Tartışmacı: Hayriye Özen
10:30 – 11: 00Kahve Arası
Seminer II 11:00-12:00Ozan Duygulu: Bir Doktora Tezinin Yolculuğu: “Corporate Governance in Turkey, 2008 – 2018: A Process Study of Translation”(Türkiye’de Kurumsal Yönetim, 2000 – 2018: Çeviri Literatürüne göre bir Süreç Analizi) Danışman: Prof. Dr. Behlül Üsdiken 
12:00 – 13:00 Öğle Yemeği
IV. Oturum 13:00 -14:30Abdullah Yılmaz: Örgütsel Meşruiyet Krizi ve Meşruiyetin Yeniden Yapılandırılması: Çoklu Vaka İncelemesine Dayalı Bir Araştırma
Tartışmacı: Akansel Yalçınkaya
Hazal Duman, Umut Koç: İki Teker Üzerindeki Örgütler: Türkiye’de Bulunan Motosiklet Klüplerinin Kurumsal Mantık Perspektifiyle Değerlendirilmesi
Tartışmacı: Mustafa Özseven
14:30 – 15: 00Kahve Arası
Seminer III 15:00 -16:00Alper Aslan: Yayımlanmış Bir Makalenin Yolculuğu: Identity Work as an Event: Dwelling in the Street (Aslan, 2017, JMI)
16:00 – 16:30Kahve Arası
Seminer IV 16:30 – 17:30Kerim Özcan: Sanat ve Bilim: Sinema ve Romanlarda Yaratıcılık veya Bilimsel Muhayyile
17:30-18:00Kapanış

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *