14. Örgüt Kuramı Sempozyumunda Sunulmak Üzere Kabul Edilen Bildiriler

Tuba Vural Açıkgöz ve Belkıs Özkara. Oteller Devremülke Karşı: Turizm Sektöründe Topluluk Ekolojisi Bağlamında Bir Araştırma

Kutay Güneştepe ve Dimo Dimov. Capitalizing the future: Using language to build opportunity capital

Abdullah Kıray ve Vesile Çavuşoğlu. Kripto Meşruiyet: Kripto Varlık Piyasasında Faaliyet Gösteren Örgütler Üzerine Bir Araştırma

Oktay Koç. Bilayered Agency in Shaping Religio-Institutions: A Field Research

Yasemin Şükran Uçar ve R. Arzu Kalemci. Kurumsal Mantıkların Örgütsel Alanlarda Yapılanma Süreci: Türk Ticari Denizcilik Sektörü Örneği

 Akansel Yalçınkaya. Piyasa ile Akademi Arasında: Türkiye’de Kurum/Sektör Tarihçiliği Alanının Ortaya Çıkışı, Gelişimi ve Aktörler Arası Dinamikleri