12. Örgüt Kuramı Sempozyumu Programı

22 – 23 OCAK 2021, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

12. ÖRGÜT KURAMI SEMPOZYUMU PROGRAMI

22 Ocak 2021, CumaEtkinlikler
09:30 –10:00Açılış Konuşmaları
10:00 –11:00Davetli Konuşmacı: Aslı M. ÇOLPAN (Kyoto University)
Gelişmiş Ülkelerde İşletme Grupları
11:00 –11:30Kahve Arası
I. Oturum
11:30 –13:00
Sunum: Sahaflık Alanında Kurumsal Mantıkların Dönüşümü ve Sahaflık Kimliğine Yansımaları
Erol KESKİN, İlke ORUÇ, Erkan ERDEMİR
Tartışmacı: Ozan AĞLARGÖZ 

Sunum: Siyasa Farklılığının Devletin Kurumsal Girişimci Rolüne ve Kurumsal Alanlardaki Davranışlarına Etkisi
Fatih Mehmet BULUT, Yücel SAYILAR
Tartışmacı: Arzu Kalemci
13:O0 – 14:00Öğle Yemeği
II. Oturum
14:00 – 15:30
Sunum: Avangard Bir Mabed Olarak Çamlıca Camisi’nin Aktör Ağ Teorisi Bağlamında Çerçevelemesi
Pınar MEMİŞ SAĞIR, Adem SAĞIR
Tartışmacı: Alper ASLAN

Sunum: Kurumların Sürdürülmesinde Dini Söylemin Meşrulaştırıcı Rolü: Osmanlı İlmiye Teşkilatı Mülazemet (Atama-Yükseltme) Sistemi Bağlamında Tarihsel Bir Örnek Olay Çalışması
Ebru CAYMAZ, Erkan ERDEMİR, Binali DOĞAN
Tartışmacı: Akansel YALÇINKAYA
15:30 – 16:00 Kahve Arası
III. Oturum
16:00 – 17:30
Sunum: The Refinement and Contingent Value of Corporate Political Ties from a Macro Institutional Perspective: The Political Empowerment of the Ruling Party as a Contingency
Nazlı BERBEROĞLU YILMAZ, Şükrü ÖZEN
Tartışmacı: Belkıs ÖZKARA

Sunum: Asil – Vekil İlişkisi Bağlamında Para Sevgisinin Rolünün İncelenmesi
Fevziye GÜRLAŞ, Ayşegül DÜZGÜN
Tartışmacı: Remzi GÖZÜBÜYÜK
23 Ocak 2021, CumartesiEtkinlikler
Seminer-I
09:30 – 11:00
Örgüt Kuramında Güncel Gelişmeler 
Çetin ÖNDER (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)
11:00 – 11:30Kahve Arası
Seminer – II
11:30 – 13:00
Türkiye Bağlamında Örgüt Kuramı Çalışmak
Şükrü ÖZEN (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
13: 00 – 14:00 Öğle Yemeği
Seminer – III
14:00 – 15:30
Deneysel Tasarım ve Araştırma 
Gökhan KARAGONLAR (Dokuz Eylül Üniversitesi)
15:30 – 16:00Kahve Arası
Seminer IV
16:00 – 17:30
Nitel Araştırma Yöntemi 
Eminegül KARABABA (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
17:30 – 17:50Kapanış