12. Örgüt Kuramı Sempozyumu Programı

22 – 23 OCAK 2021, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

12. ÖRGÜT KURAMI SEMPOZYUMU PROGRAMI

22 Ocak 2021, Cuma
09:30 – 10:00Açılış Konuşmaları
10:00 – 11:00Davetli Konuşmacı: Aslı M. ÇOLPAN (Kyoto University)
11:00 – 11:30 Kahve Arası
I. Oturum
11:30 – 13:00
Sunum
Tartışmacı 
Sunum
Tartışmacı
13:O0 – 14:00Öğle Yemeği
II. Oturum
14:00 – 15:30
Sunum
Tartışmacı
Sunum
Tartışmacı
15:30 – 16:00 Kahve Arası
II. Oturum
16:00 – 17:30
Sunum
Tartışmacı
Sunum
Tartışmacı
23 Ocak 2021, Cumartesi
IV. Oturum
09:30 – 11:00
Sunum
Tartışmacı
Sunum
Tartışmacı
11:00 – 11:30Kahve Arası
Seminer – I
11:30 – 12:30
Seminer: Örgüt Kuramında Güncel Gelişmeler 
Çetin ÖNDER (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)
12: 30 – 13:30Öğle Yemeği
Seminer – II
13:30 – 14:30
Seminer:Türkiye Bağlamında Örgüt Kuramı
Şükrü ÖZEN (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
14:30 – 15:00Kahve Arası
15:00 – 16:30Seminer:Deneysel Tasarım ve Araştırma 
Gökhan Karagonlar (Dokuz Eylül Üniversitesi)
16:30 – 17:00Kahve Arası
17:00 – 18:30Seminer:Nitel Araştırma Yöntemi 
Eminegül Karababa (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)