12. Örgüt Kuramı Sempozyumu Çağrısı ve Başvurusu

XII. Örgüt Kuramı Sempozyumu

 

Sempozyum Tarihi ve Düzenleyen

22 – 23 Ocak  2021

Karadeniz Teknik Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Sempozyumun Amacı

Sempozyumun amacı, örgüt kuramı alanında kavramsal, yöntemsel ve görgül sorunlar hakkında bilgi paylaşımını artırmak ve Türkiye’deki yönetimsel ve örgütsel sorunları, farklı kuramsal ve yöntemsel bakış açıları ile inceleyen araştırmaların geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Sempozyuma, sürmekte olan çalışmalarını geliştirmeyi düşünen tüm genç ya da kıdemli akademisyenler davetlidir.

 

Sempozyumun İşleyişi

İki gün boyunca dört veya altı oturum şeklinde yürütülecek sempozyumda, her oturumda iki bildiri sunulacak ve tartışılacaktır. Sekiz-oniki bildirinin sunulacağı sempozyumda her bildiriye sunuş ve tartışma için 45 dakika süre tanınacaktır. Her bildiri, önceden tayin edilmiş alanında yetkin bir tartışmacı tarafından değerlendirilecek ve bildirinin geliştirilmesi için öneriler sunulacaktır. Ayrıca, katılımcıların da bildiriler üzerine görüşlerini belirtmeleri istenecektir.

 

Bildiri Özetleri

En geç 26 Ekim 2020 tarihine kadar e-posta eki olarak tilhannas@gmail.com adresine gönderilecek bildiri özetlerinin, araştırma sorusu, araştırmanın amacı, temel tezi, örgüt kuramına katkısı, görgül inceleme içeriyorsa veri kaynakları, veri toplama ve analiz yöntemi ve araştırma tamamlandıysa temel bulguları ile ilgili bilgiler içermesi gerekmektedir. Gönderilecek dosya, bildiri başlığı, yazarın adı-soyadı, çalıştığı kurumu, adresi, telefonu, e-posta adresini içeren kapak sayfasıyla birlikte bildiri özeti ve kaynakça olmak üzere üç bölümden oluşmalıdır. Bu üç bölümün toplam uzunluğunun 800-1000 sözcük arasında olması beklenmektedir. Bildiri metinleri Türkçe veya İngilizce hazırlanabilir, ancak sunum ve tartışmalar Türkçe yapılacaktır. Önerilen bildiriler, hakemler tarafından karşılıklı gizlilik esasına uygun olarak değerlendirilecektir. Değerlendirme sonuçları, 09 Kasım 2020 tarihinde Sempozyum web sitesinde (orgutkurami.com) duyurulacaktır.

 

Katılım İçin Başvuru

Katılımcılardan katılım ücreti talep edilmeyecektir. 

Dinleyici katılımcıların aşağıdaki linki tıklayarak dolduracakları formu 27 Aralık 2020 tarihine kadar göndermesi gerekmektedir.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScct3sVg6yeCW2HUmOljmmt2JTtYIdLd2J5vWKWv0xsy9zOnw/viewform?usp=sf_link

ya da

https://forms.gle/s3VKeGEwiCPM6Ed67

Önemli Tarihler                         

26 Ekim 2020               Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih

09 Kasım 2020            Özet değerlendirme sonuçlarının açıklanması

22 Aralık 2020            Dinleyici katılımcıların formlarını göndermesi için son tarih

27 Aralık 2020             Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih

22 – 23 Ocak 2021     Örgüt Kuramı Sempozyumu

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Tülay İlhan Nas, Karadeniz Teknik Üniversitesi (Sempozyum Dönem Başkanı)

Şükrü Özen, İzmir Ekonomi Üniversitesi (Sempozyum Yürütücüsü)

Ali Danışman, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Nisan Selekler Gökşen, Boğaziçi Üniversitesi

Çetin Önder, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Nazlı Wasti, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

Sempozyumun Düzenleneceği Yer

Covid-19 salgını nedeniyle şu an karşı karşıya olduğumuz risklerin ne kadar ve ne şekilde devam edeceği belirsizliğini koruduğu için bu yıl sempozyum on-line olarak gerçekleştirilecektir.