13. Örgüt Kuramı Sempozyumu Çağrısı ve Başvurusu

13. Örgüt Kuramı Sempozyumu

 

Sempozyum Tarihi ve Düzenleyen

4 – 5 Şubat  2022

Sinop Üniversitesi

Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Sempozyumun Amacı

Sempozyumun amacı, örgüt kuramı alanında kavramsal, yöntemsel ve görgül sorunlar hakkında bilgi paylaşımını artırmak ve Türkiye’deki yönetimsel ve örgütsel sorunları farklı kuramsal ve yöntemsel bakış açıları ile inceleyen araştırmaların geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Sempozyuma, sürmekte olan çalışmalarını geliştirmeyi düşünen tüm genç veya kıdemli araştırmacıların katılması beklenmektedir.

 

Sempozyumun İşleyişi

Sempozyumu Prof. Dr. İlhan Tekeli ve Dr. Ali Aslan Gümüşay konuk konuşmacı olarak onurlandıracaktır. İki gün boyunca dört veya altı oturum şeklinde yürütülecek sempozyumda, her oturumda iki bildiri sunulacak ve tartışılacaktır. Sekiz veya on iki bildirinin sunulacağı sempozyumda, her bildiriye sunuş ve tartışma için 45 dakika süre tanınacaktır. Her bildiri, önceden tayin edilmiş alanında yetkin bir tartışmacı tarafından değerlendirilecek ve bildirinin geliştirilmesi için öneriler sunulacaktır. Ayrıca, katılımcıların da bildiriler üzerine görüşlerini belirtmeleri istenecektir.

 

Bildiri Özetleri

Bildiri özetleri en geç 27 Eylül 2021 tarihine kadar e-posta eki olarak orgutkuramisempozyumu@sinop.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir.  Bildiri özetlerinin; araştırma sorusu, araştırmanın amacı, temel tezi, örgüt kuramına katkısı, görgül inceleme içeriyorsa veri kaynakları, veri toplama ve analiz yöntemi ve araştırma tamamlandıysa temel bulguları ile ilgili bilgiler içermesi gerekmektedir. Gönderilecek dosya; bildiri başlığı, yazarın adı-soyadı, çalıştığı kurumu, adresi, telefonu, e-posta adresini içeren kapak sayfasıyla birlikte bildiri özeti ve kaynakça olmak üzere üç bölümden oluşmalıdır. Bu üç bölümün toplam uzunluğunun 800-1000 sözcük arasında olması beklenmektedir. Bildiri metinleri Türkçe veya İngilizce hazırlanabilir, ancak sunum ve tartışmalar Türkçe yapılacaktır. Önerilen bildiriler, en az iki hakem tarafından karşılıklı gizlilik esasına uygun olarak değerlendirilecektir. Değerlendirme sonuçları, 18 Ekim 2021 tarihinde bildiri sahiplerine doğrudan ve Sempozyum web sitesinde (orgutkurami.com) duyurulacaktır.

Katılım İçin Başvuru

Katılımcılardan katılım ücreti talep edilmeyecektir. 

Dinleyici katılımcıların aşağıdaki linki tıklayarak dolduracakları formu en geç 17 Ocak 2022 tarihine kadar göndermesi gerekmektedir.

Forma ulaşmak için buraya tıklayınız.

Önemli Tarihler                         

27 Eylül 2021               Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih

18 Ekim 2021              Özet değerlendirme sonuçlarının açıklanması

10 Ocak 2022            Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih

17 Ocak 2022             Dinleyici katılımcıların katılım formlarını göndermesi için son tarih

4 – 5 Şubat 2022     Örgüt Kuramı Sempozyumu

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Oktay Koç, Sinop Üniversitesi (Sempozyum Dönem Başkanı)

Ali Danışman, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Çetin Önder, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Nazlı Wasti, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Nisan Selekler Gökşen, Boğaziçi Üniversitesi

Şükrü Özen, İzmir Ekonomi Üniversitesi

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Oktay Koç, Sinop Üniversitesi

Serdar Yener, Sinop Üniversitesi

Duygu Çeri, Sinop Üniversitesi

Gökçen Yılmaz, Sinop Üniversitesi

Ebru Işık, Sinop Üniversitesi

Fatma Taşdemir, Sinop Üniversitesi

Alpay Öznazik, Sinop Üniversitesi

Oytun Alpay, Sinop Üniversitesi

Sempozyumun Düzenleneceği Yer

Sempozyum Sinop Üniversitesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından çevrimiçi olarak düzenlenecektir..