Hakkımızda

Örgüt Kuramı Çalıştayının Tarihçesi

Örgüt Kuramı alanında çalıştay düzenleme fikri, bu alanda çalışan özellikle genç akademisyenlerin çalışmalarına daha fazla zaman ayırmak, geribildirim vermek ve gelişmesini sağlamak ihtiyacından doğmuştur. Bu nedenle, çalıştayı diğer bilimsel toplantılardan ayıran en belirgin niteliği, kabul edilen az sayıda bildirinin her birine en az 45  dakika ayırarak, alanında yetkin tartışmacılar tarafından geribildirim verilmesidir. Çalıştay, bildiri sunanlar ve tartışmacılar dışında dinleyici katılımcılara da açık olması nedeniyle, Örgüt Kuramı çalışan akademisyenlerin bir “bilim topluluğu” olarak gelişimine de katkıda bulunmaktadır. Bu bilim topluluğun oluşmasına, alanımızda tanınmış konuk konuşmacıların yaptığı konuşmalar ayrıca katkıda bulunmaktadır. Çalıştayımız 2017 yılından itibaren Sempozyuma dönüşmüştür.

Çalıştay sırasıyla aşağıdaki kurumlarda düzenlenmiştir.

1. Örgüt Kuramı Çalıştayı: 12-13 Şubat 2010, Ankara
Düzenleyen: Başkent Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Düzenleme Kurulu Başkanı: Şükrü Özen

2. Örgüt Kuramı Çalıştayı: 11-12 Şubat 2011, Ankara
Düzenleyen: Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü
Düzenleme Kurulu Başkanı: Şükrü Özen

3. Örgüt Kuramı Çalıştayı: 3-4 Şubat 2012, Ankara
Düzenleyen: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Düzenleme Kurulu Başkanı: Nazlı Wasti

4. Örgüt Kuramı Çalıştayı: 8-9 Şubat 2013, Ankara
Düzenleyen: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi
Düzenleme Kurulu Başkanı: Şükrü Özen

5. Örgüt Kuramı Çalıştayı: 7-8 Şubat 2014, İstanbul
Düzenleyen: İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Düzenleme Kurulu Başkanı: Erkan Erdemir

6. Örgüt Kuramı Çalıştayı: 6-7 Şubat 2015, Bodrum
Düzenleyen: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Düzenleme Kurulu Başkanı: Serkan Dirlik

7. Örgüt Kuramı Çalıştayı: 5-6 Şubat 2016, İstanbul
Düzenleyen Kurum: Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü
Düzenleme Kurulu Başkanı: Uğur Yozgat ve İbrahim Anıl

8. Örgüt Kuramı Sempozyumu: 2-3 Şubat 2017, Ankara
Düzenleyici Kurum: Çankaya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
Düzenleme Kurulu Başkanı: Öznur Yüksel

9. Örgüt Kuramı Sempozyumu: 8-9 Şubat 2018, Ankara
Düzenleyici Kurum: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü
Düzenleme Kurulu Başkanı: Çetin Önder

10. Örgüt Kuramı Sempozyumu: 8-9 Şubat 2019, İzmir
Düzenleyici Kurum: İzmir Ekonomi Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü
Düzenleme Kurulu Başkanı: Şükrü Özen

11. Örgüt Kuramı Sempozyumu: 31 Ocak-1 Şubat 2020, İstanbul
Düzenleyici Kurum: SabancıÜniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi
Düzenleme Kurulu Başkanı: Arzu Wasti

Sempozyum Danışma Kurulu aşağıda akademisyenlerden oluşmaktadır.

Ali Danışman, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Nisan Selekler Gökşen, Boğaziçi Üniversitesi
Çetin Önder, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Şükrü Özen, İzmir Ekonomi Üniversitesi
Nazlı Wasti, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Danışma Kurulunun Önceki Üyeleri

Ceyhan Aldemir, Dokuz Eylül Üniversitesi
Ümit Berkman, Bilkent Üniversitesi
Tamer Koçel, Kültür Üniversitesi
Hüseyin Leblebici, Illinois Üniversitesi
A. Selami Sargut, Başkent Üniversitesi

Fulya Sarvan, Akdeniz Üniversitesi
Behlül Üsdiken, Sabancı Üniversitesi
Engin Yıldırım, Sakarya Üniversitesi

Çalıştaylarda tartışmacı olarak yer alarak, bildirilerin gelişmesine katkıda bulunan tartışmacılarımız:

Berna Beyhan (Sabancı Üniversitesi)
Birgül Arslan (Koç Üniversitesi)
Anıl Divarcı Çakmaklı (İstanbul Şehir Üniversitesi)
Mustafa Çolak (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)
Ali Danışman (Çukurova Üniversitesi)
Serkan Dirlik (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Mehmet Erçek (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Erkan Erdemir (İstanbul Şehir Üniversitesi)
Mehmet Genç (Özyeğin Üniversitesi)
Itır Göğüş (Bilkent Üniversitesi)
Nisan Selekler Gökşen (Boğaziçi Üniversitesi)
Işın Güler (Sabancı Üniversitesi)
Arzu Kalemci (Çankaya Üniversitesi)
Umut Koç (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Oktay Koç (Kocaeli Üniversitesi)
Özgecan Koçak (Sabancı Üniversitesi)
Bilçin Meydan (Uludağ Üniversitesi)
Çetin Önder (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Örsan Örge (Bilkent Üniversitesi)
Kerim Özcan (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Hayriye Özen (Atılım Üniversitesi)
Şükrü Özen  (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Belkıs Özkara (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Janset Özen-Aytemur (Akdeniz Üniversitesi)
Kadire Zeynep Sayım (Bilkent Üniversitesi)
Cenk Sözen (Başkent Üniversitesi)
Ayşe Elif Şengün (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Eyüp Aygün Tayşir (Marmara Üniversitesi)
Çağatay Topal (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
Çağrı Topal (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
Deniz Tunçalp (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Nazli Wasti (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)

Çalıştaylarımızda konuk konuşmacı olarak yer alan konuşmacılar.

 1. Örgüt Kuramı Çalıştayı: Behlül Üsdiken (Sabancı Üniversitesi)
 2. Örgüt Kuramı Çalıştayı: Hüseyin Leblebici (University of Illinois)
 3. Örgüt Kuramı Çalıştayı: Selami Sargut (Başkent Üniversitesi)
 4. Örgüt Kuramı Çalıştayı: Roy Suddaby (University of Alberta)
 5. Örgüt Kuramı Çalıştayı: Marie-Laure Djelic (ESSEC Business School)
 6. Örgüt Kuramı Çalıştayı: Roger Friedland (University of California)
 7. Örgüt Kuramı Çalıştayı: Renate Meyer (Vienna University of Economics and Business)
 8. Örgüt Kuramı Sempozyumu: Ayşe Buğra (Boğaziçi Üniversitesi)
 9. Örgüt Kuramı Sempozyumu: Gili Drori (Hebrew University)
 10. Örgüt Kuramı Sempozyumu: Behlül Üsdiken (Sabancı Üniversitesi)
 11. Örgüt Kuramı Sempozyumu: Zafer Toprak (Koç Üniversitesi)