15. Örgüt Kuramı Sempozyumunda Sunulması Kabul Edilen Bildiriler

Karşılıklı gizlilik ilkesine dayalı olarak yürütülen hakem değerlendirmeleri sonucunda aşağıdaki bildirilerin, 2-3 Şubat 2024 tarihlerinde İzmir Bakırçay Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenecek 15. Örgüt Kuramı Sempozyumunda sunulmasına karar verilmiştir. Bildirisi kabul edilen arkadaşlarımızı kutlarız.

  • Çağla ÖzgörenMine Karataş-Özkan ve Renan Tunalıoğlu. Legacies, family firm behavior and community of practice of family businesses in the agricultural sector.
  • Füruzan Özen Güzel ve Ozan Ağlargöz. Uzaktan çalışmanın bir türü olarak evden çalışmanın olumlu ve olumsuz yönlerinin fotoses aracılığıyla keşfi.
  • Hakan Erten ve Deniz Tunçalp. The entrepreneurial narratives of scalability in pitching: How do new technology ventures communicate their future state.
  • Keziban Çelik ve Ozan Ağlargöz. Geniş iş fikirleri için dar formlar: Başvuru formlarına eleştirel bir bakış.
  • Mehmet Metehan Çetintaş. Türk askeri sağlık alanında kurumsal değişimin analizi.
  • Murat Uçar. Türkiye’de cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinin meşruiyet kazanma sürecine yönelik kurumsal değişim model önerisi.
  • Serap Demirler. İnsan ve dijital etkileşimine dair: Severance dizisi üzerinden bir değerlendirme.
  • Serkan Dirlik. The impact of adopted knowledge production models and attitudes towards paradigm pluralism on academic output: An analysis of organization theory textbooks.

15. ÖRGÜT KURAMI SEMPOZYUMU

15. Örgüt Kuramı Sempozyumu 

Sempozyum Tarihi ve Düzenleyen

2-3 Şubat 2024

İzmir Bakırçay Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 Sempozyumun Amacı

Sempozyumun amacı, örgüt kuramı alanında kavramsal, yöntemsel ve görgül sorunlar hakkında bilgi paylaşımını artırmak ve Türkiye’deki yönetimsel ve örgütsel sorunları, farklı kuramsal ve yöntemsel bakış açıları ile inceleyen araştırmaların geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Sempozyuma, sürmekte olan çalışmalarını geliştirmeyi düşünen tüm genç veya kıdemli araştırmacıların katılması beklenmektedir.

 Sempozyumun İşleyişi

İki gün boyunca dört veya altı oturum şeklinde yürütülecek sempozyumda, her oturumda iki bildiri sunulacak ve tartışılacaktır. Sekiz veya on iki bildirinin sunulacağı sempozyumda, her bildiriye sunuş ve tartışma için 45 dakika süre tanınacaktır. Her bildiri, önceden tayin edilmiş alanında yetkin bir tartışmacı tarafından değerlendirilecek ve bildirinin geliştirilmesi için öneriler sunulacaktır. Ayrıca, katılımcıların da bildiriler üzerine görüşlerini belirtmeleri istenecektir. Sempozyumda sunulması kabul edilen bildiriler için pdf formatında bir bildiriler kitabı hazırlanacaktır. Sempozyumda ayrıca, doktora tez çalışması ve makale yayın yolculukları yanı sıra yöntem/kuram konularında seminerler düzenlenecektir.

Bildiri Özetleri

Bildiri özetleri en geç 4 Eylül 2023 tarihine kadar e-posta eki olarak 15oks@bakircay.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir. Bildiri özetlerinin; araştırma sorusu, araştırmanın amacı, temel tezi, örgüt kuramına katkısı, görgül inceleme içeriyorsa veri kaynakları, veri toplama ve analiz yöntemi ve araştırma tamamlandıysa, temel bulguları ile ilgili bilgiler içermesi gerekmektedir. Gönderilecek dosya; bildiri başlığı, yazarın adı-soyadı, çalıştığı kurumu, adresi, telefonu, e-posta adresini içeren kapak sayfasıyla birlikte bildiri özeti ve kaynakça olmak üzere üç bölümden oluşmalıdır. Bu üç bölümün toplam uzunluğunun 800-1000 sözcük arasında olması beklenmektedir. Bildiri metinleri Türkçe veya İngilizce hazırlanabilir, ancak sunum ve tartışmalar Türkçe yapılacaktır. Önerilen bildiriler, en az iki hakem tarafından karşılıklı gizlilik esasına uygun olarak değerlendirilecektir. Değerlendirme sonuçları, 25 Eylül 2023 tarihinde bildiri sahiplerine doğrudan ve sempozyum web sitesinde (orgutkurami.com) duyurulacaktır.

Katılım İçin Başvuru

Katılımcılardan katılım ücreti talep edilmeyecektir.

Dinleyici katılımcıların, aşağıdaki linki tıklayarak dolduracakları formu en geç 02 Ocak 2024 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

Forma ulaşmak için buraya tıklayınız. 

Önemli Tarihler

Tarih                               Etkinlik

04 Eylül 2023             Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih

25 Eylül 2023             Özet değerlendirme sonuçlarının açıklanması

25 Aralık 2023          Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih

02 Ocak 2024             Dinleyici katılımcıların katılım formlarını göndermesi için son tarih

02-03 Şubat 2024   Örgüt Kuramı Sempozyumu

 Sempozyum Danışma Kurulu

Deniz Öztürk, İzmir Bakırçay Üniversitesi (Sempozyum Dönem Başkanı)

Ali Danışman, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Çetin Önder, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Nazlı Wasti, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Nisan Selekler Gökşen, Boğaziçi Üniversitesi

Şükrü Özen, İzmir Ekonomi Üniversitesi

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Abdulkadir Hızıroğlu, İzmir Bakırçay Üniversitesi

Tuncer Asunakutlu, İzmir Bakırçay Üniversitesi

Ali Taş, İzmir Bakırçay Üniversitesi

Umut Sanem Çitçi Türküstün, İzmir Bakırçay Üniversitesi

Deniz Öztürk, İzmir Bakırçay Üniversitesi

Emre Bilgiç, İzmir Bakırçay Üniversitesi

Gökberk Bayramoğlu, İzmir Bakırçay Üniversitesi

Tahsin Aydoğan, İzmir Bakırçay Üniversitesi

Sempozyumun Düzenleneceği Yer

Sempozyum, İzmir Bakırçay Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından Seyrek Yerleşkesi, E-Blok Sinema Solunu’nda yüz yüze düzenlenecektir.