12. Örgüt Kuramı Sempozyumunda Sunulması Kabul Edilen Bildiriler

Sempozyum kitapçığı ve bağlantı linki katılımcılara mail aracılığıyla yönlendirilmiştir. Sorun yaşayan katılımcıların tulayco@ktu.edu.tr ya da tilhannas@gmail.com adresinden iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Erol Keskin, İlke Oruç, ve Erkan Erdemir “Sahaflık Alanında Kurumsal Mantıkların Dönüşümü ve Sahaflık Kimliğine Yansımaları”

Fatih Mehmet Bulut ve Yücel Sayılar “Siyasa Farklılığının Devletin Kurumsal Girişimci Rolüne ve Kurumsal Alanlardaki Davranışlarına Etkisi”

Pınar Memiş Sağır ve Adsem Sağır “Avangard Bir Mabed Olarak Çamlıca Camisi’nin Aktör Ağ Teorisi Bağlamında Çerçevelemesi”

Nazlı Berberoğlu Yılmaz ve Şükrü Özen “The Refinement and Contingent Value of Corporate Political Ties from a Macro Institutional Perspective: The Political Empowerment of the Ruling Party as a Contingency”

Ebru Caymaz, Erkan Erdemir ve Binali Doğan “Kurumların Sürdürülmesinde Dini Söylemin Meşrulaştırıcı Rolü: Osmanlı İlmiye Teşkilatı Mülazemet (Atama-Yükseltme) Sistemi Bağlamında Tarihsel Bir Örnek Olay Çalışması”

Fevziye Gürlaş ve Ayşegül Düzgün “Asil – Vekil İlişkisi Bağlamında Para Sevgisinin Rolünün İncelenmesi”