Önceki Etkinlikler

Önceki Çalıştaylar ve Bildiri Kitapçıkları

11. Örgüt Kuramı Sempozyumu: 31 Ocak -1 Şubat 2019, İstanbul
Düzenleyen Kurum: Sabancı Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi
Düzenleme Kurulu Başkanı: Arzu Wasti

10. Örgüt Kuramı Sempozyumu: 8-9 Şubat 2019, İzmir
Düzenleyen Kurum: İzmir Ekonomi Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü
Düzenleme Kurulu Başkanı: Şükrü Özen
Sempozyum Programı

Bildiri Kitapçığı

9. Örgüt Kuramı Sempozyumu: 2-3 Şubat 2018, Ankara
Düzenleyen Kurum: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü
Düzenleme Kurulu Başkanı: Çetin Önder

8. Örgüt Kuramı Sempozyumu: 2-3 Şubat 2017, Ankara
Düzenleyen Kurum: Çankaya Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü
Düzenleme Kurulu Başkanı: Öznur Yüksel ve R. Arzu Kalemci

7. Örgüt Kuramı Çalıştayı: 5-6 Şubat 2016, İstanbul
Düzenleyen Kurum: Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü
Düzenleme Kurulu Başkanı: Uğur Yozgat ve İbrahim Anıl
Çalıştay Programı
Bildiri Kitapçığı

6. Örgüt Kuramı Çalıştayı: 6-7 Şubat 2015, Bodrum
Düzenleyen: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Düzenleme Kurulu Başkanı: Serkan Dirlik
Çalıştay Programı
Bildiri Kitapçığı

5. Örgüt Kuramı Çalıştayı: 7-8 Şubat 2014, İstanbul
Düzenleyen: İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Düzenleme Kurulu Başkanı: Erkan Erdemir
Çalıştay Programı
Bildiri Kitapçığı

4. Örgüt Kuramı Çalıştayı: 8-9 Şubat 2013, Ankara
Düzenleyen: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi
Düzenleme Kurulu Başkanı: Şükrü Özen
Çalıştay Programı
Bildiri Kitapçığı

3. Örgüt Kuramı Çalıştayı: 3-4 Şubat 2012, Ankara
Düzenleyen: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Düzenleme Kurulu Başkanı: Nazlı Wasti
Çalıştay Programı
Bildiri Kitapçığı

2. Örgüt Kuramı Çalıştayı: 11-12 Şubat 2011, Ankara
Düzenleyen: Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü
Düzenleme Kurulu Başkanı: Şükrü Özen
Çalıştay Programı
Bildiri Kitapçığı

1. Örgüt Kuramı Çalıştayı: 12-13 Şubat 2010, Ankara
Düzenleyen: Başkent Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Düzenleme Kurulu Başkanı: Şükrü Özen
Çalıştay Programı
Bildiri Kitapçığı