Önceki Etkinlikler

Önceki Çalıştaylar/Sempozyumlar ve Bildiri Kitapçıkları

14. Örgüt Kuramı Sempozyumu: 3-4 Şubat 2023, Çanakkale
Düzenleyen Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi SBF
Düzenleme Kurulu Başkanı: Abdullah Kıray

Sempozyum Programı:

Bildiri Kitapçığı: 

13. Örgüt Kuramı Sempozyumu: 4-5 Şubat 2022, Sinop (çevrimiçi)
Düzenleyen Kurum: Sinop Üniversitesi Boyabat İİBF
Düzenleme Kurulu Başkanı: Oktay Koç

12. Örgüt Kuramı Sempozyumu: 22-23 Ocak 2021, Trabzon (çevrimiçi)
Düzenleyen Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Düzenleme Kurulu Başkanı: Tülay İlhan Nas

11. Örgüt Kuramı Sempozyumu: 31 Ocak -1 Şubat 2020, İstanbul
Düzenleyen Kurum: Sabancı Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi
Düzenleme Kurulu Başkanı: Arzu Wasti

10. Örgüt Kuramı Sempozyumu: 8-9 Şubat 2019, İzmir
Düzenleyen Kurum: İzmir Ekonomi Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü
Düzenleme Kurulu Başkanı: Şükrü Özen
Sempozyum Programı

Bildiri Kitapçığı

9. Örgüt Kuramı Sempozyumu: 2-3 Şubat 2018, Ankara
Düzenleyen Kurum: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü
Düzenleme Kurulu Başkanı: Çetin Önder

8. Örgüt Kuramı Sempozyumu: 2-3 Şubat 2017, Ankara
Düzenleyen Kurum: Çankaya Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü
Düzenleme Kurulu Başkanı: Öznur Yüksel ve R. Arzu Kalemci

7. Örgüt Kuramı Çalıştayı: 5-6 Şubat 2016, İstanbul
Düzenleyen Kurum: Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü
Düzenleme Kurulu Başkanı: Uğur Yozgat ve İbrahim Anıl
Çalıştay Programı
Bildiri Kitapçığı

6. Örgüt Kuramı Çalıştayı: 6-7 Şubat 2015, Bodrum
Düzenleyen: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Düzenleme Kurulu Başkanı: Serkan Dirlik
Çalıştay Programı
Bildiri Kitapçığı

5. Örgüt Kuramı Çalıştayı: 7-8 Şubat 2014, İstanbul
Düzenleyen: İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Düzenleme Kurulu Başkanı: Erkan Erdemir
Çalıştay Programı
Bildiri Kitapçığı

4. Örgüt Kuramı Çalıştayı: 8-9 Şubat 2013, Ankara
Düzenleyen: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi
Düzenleme Kurulu Başkanı: Şükrü Özen
Çalıştay Programı
Bildiri Kitapçığı

3. Örgüt Kuramı Çalıştayı: 3-4 Şubat 2012, Ankara
Düzenleyen: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Düzenleme Kurulu Başkanı: Nazlı Wasti
Çalıştay Programı
Bildiri Kitapçığı

2. Örgüt Kuramı Çalıştayı: 11-12 Şubat 2011, Ankara
Düzenleyen: Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü
Düzenleme Kurulu Başkanı: Şükrü Özen
Çalıştay Programı
Bildiri Kitapçığı

1. Örgüt Kuramı Çalıştayı: 12-13 Şubat 2010, Ankara
Düzenleyen: Başkent Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Düzenleme Kurulu Başkanı: Şükrü Özen
Çalıştay Programı
Bildiri Kitapçığı